Het verhuren van de bungalows zorgt ervoor dat we de vaste lasten van het gebouw kunnen bekostigen en dat we in ons levensonderhoud kunnen voorzien.

Het zendingswerk dat we hier doen kan alleen door giften mogelijk worden gemaakt. Daarvoor hebben we een stichting in het leven geroepen onder de naam “Stichting de Bergrede RET”.

We willen graag een beroep op je doen voor dit zendingswerk. We hopen dat jullie ook inzien hoe belangrijk dit werk is en dat jullie dit werk willen (gaan) ondersteunen.

Door middel van een gebedsbrief met de actuele gebeds- en dankpunten kun je het werk geestelijk ondersteunen. Wil je deze gebedsbrief ook graag ontvangen, vul dan het contactformulier in.

Mocht je ons werk financieel willen zegenen kan dit via de Rabobank Emmen Rek.nr. 1128.28.221 t.n.v. Stichting De Bergrede RET (met ANBI erkenning).

Eén in Christus,

Cor en Evelien Jansen