Het verhuren van de bungalows zorgt ervoor dat we de vaste lasten van het gebouw kunnen bekostigen en dat we in ons levensonderhoud kunnen voorzien.

Het zendingswerk dat we hier doen kan alleen door giften mogelijk worden gemaakt. Daarvoor hebben we een stichting in het leven geroepen onder de naam “Stichting de Bergrede”.

We willen graag een beroep op je doen voor dit zendingswerk. We hopen dat jullie ook inzien hoe belangrijk dit werk is en dat jullie dit werk willen (gaan) ondersteunen.

Door middel van een gebedsbrief met de actuele gebeds- en dankpunten kun je het werk geestelijk ondersteunen. Wil je deze gebedsbrief ook graag ontvangen, vul dan het contactformulier in.

Mocht je ons werk financieel willen zegenen kan dit via de Rabobank Emmen NL81 RABO 0112 8282 21 ten name van Stichting De Bergrede (met ANBI erkenning).

Eén in Christus,

Cor en Evangeline Jansen