De mensen die hier op vakantie zijn geweest hebben gezien in wat voor omgeving we hier leven, de sporen van de voormalige DDR zijn nog altijd zichtbaar, deze sporen zijn ook nog aanwezig in de bevolking. We ervaren hier een geestelijke armoede en ook strijd om het evangelie handen en voeten te geven. Maar we hebben met de volgende initiatieven de eerste stappen hierin mogen zetten:

Christliches Glaubens- und Freizeitzentrum Engelsbach gGmbH

Sinds 2021 valt Landgut Engelsbach onder Chr. Glaubens- und Freizeitzentrum Engelsbach gGmbH. Deze organisatie heeft geen winstoogmerk. Naast een vakantiepark zijn ze op veel meer terreinen actief. Zie hiervoor de website: www.cgfe.de

Stichting de Bergrede

Voordat het Glaubenszentrum Engelsbach in het leven is geroepen, was het de Stichting de Bergrede die vooral in Engelsbach invulling heeeft gegeven aan hun doelstelling. Nu werken stichting de Bergrede en het Glaubenszentrum nauw samen. Vanuit de projecten in Engelsbach is His-Generation onstaan. Een programma voor en door jongeren. Bezoek voor meer informatie de website van stichting de Bergrede: www.debergrede.eu.


VCP Stamm “am Gottlob”

In 2009 hebben we samen met de Ev. Lutherse Kerk en de Ev. Methodistische Kerk het scoutingwerk opgezet. Evangelisatie onder kinderen gaat in Duitsland vaak via scouting. Het programma bestaat uit zingen, pionieren, eten koken, spelen en een bijbelverhaal. 

In 2022 zijn we gestart met een tweede groep. Eerst hadden we alleen de kinderen vanaf groep 4 tot groep 8. Deze nieuwe groep is voor jongeren vanaf groep 8. 


CVJM (Christl. Verein Junger Menschen)

In 2010 hebben we de CVJM opgezet. Een vereniging waarin we het jeugdwerk hebben ondergebracht. In een omgeving waar eigenlijk geen christenen zijn, is het moeilijk om als jeugd te geloven. Van huis uit krijgen ze het niet mee, op school hoor je er niets over, dus ligt er voor de kerken een grote uitdaging. Ook dit werk is een samenwerking met de Ev. Lutherse Kerk, de Ev. Methodistische Kerk en de Baptistengemeente uit Schmalkalden.

Wat allemaal gedaan wordt is te vinden op de website van de CVJM: www.cvjm-rennsteig.de